Ny Våler Kirke

Konkurrence forslag – Åben konkurrence

Visjonen er å skape et kirkebygg som danner en markant ramme rundt menneskers samvær. En kirke som spenner fra den daglige bruk, til seremonielle høytidligheter og stunder med både alvor og glede. En kirke som er i samspill med naturen.

Kirken vil markere seg tydelig og kraftfullt som et visuelt vartegn. Den vil i komposisjonen, med omrisset fra den nedbrendte kirken, gravstedene og bjørkelunden tegne seg som det klart høyeste og mest oppadstrebende bygningsvolumenet. Kirken vil fremstå som et klart, karakterfullt og samlet bygningselement, med alle funksjoner under ett tak. Kirkens bygningselement består av en dynamisk formet og trebekledt bygningskropp, med klar vertikal retning. De vertikale linjene i fasaden gjenspeiler omkringliggende høye slanke bjørketrær. Kirken har et moderne formspråk , med referanser til tradisjonelt kirkebyggeri hva angår matrialevalg og organisering. Kirken skaper fokus på det omkringliggende landskapet ved hjelp av store glasspartier, som trekker naturens skiftende årstider inn i kirken.

Med dette forslaget til en ny kirke i Våler, får menigheten den moderne og funksjonelle bygningen, som kan samle menighetens mange aktiviteter på en funksjonell og uttrykksfull måte. Den arkitektoniske bearbeidingen av bygningen og rommene i særdeleshet er utført med henblikk på å imøtekomme kirkelige handlinger på en stemningsfull og verdig måte.

 

 

 

 

In