Kant Sekvenser

Arbejdstitel: kroppen-kanten

Jeg har udvalgt et antal nedslag hvor der arbejdes med forskellige overgange/kontakt til vandet. Her udforsker og tydeliggøre jeg potentialer i havnens kant.
Da jeg blandt andet skal forholde mig til en ikke eksisterende kontekst, ønsker jeg at skabe objekter som er fleksible og som især forholder sig til kanten og vandet. Med projektet ønsker jeg at belyse mulighederne for at skabe mangfoldighed på havnen, med vandet som omdrejningspunkt.

Mit forslag består af et fleksibelt system, der kan udvides og begrænses efter behov og skabe en række forskellige situationer. Derudover har jeg lavet 3 specifikke sekvenser, som er mobile  elementer. Disse er tænkt som generatorer, som det fleksible system kan koble sig på og udbygge sig fra, efter behov. Sekvenserne skaber rammerne for forskellige former for aktiviteter, evt i form af en forening, hvis medlemmer vil få en tilknytning til stedet.

Jeg har i mit projekt givet mit bud på, hvordan man ved hjælp af et udviklet byggesystem, kan skabe nogle incitamenter for aktivitet på havnen under byggeprocessen. Jeg har udviklet et byggesystem med udgangspunkt i kroppens bevægelse og givet mit bud på hvordan man kan bruge systemet til at skabe et urbant maritimt landskab.  Landskabet skaber nogle nye måder at forholde sig til kanten og vandet på, der inviterer til ophold og nedbryder havnens skala, ved at skabe rummeligheder i menneskelig skala.

 

 

In

,