Vandtårn Transformation

Sønderborg vandtårn er et markant pejlemærke i byen. Da vandtårnet er taget ud af drift, er hensigten at omdanne det til bolig. Denne ændring i funktion vil kræve en betydelig transformation. Tårnets facader vil bevare deres originale murværk og åbninger, mens de største ændringer vil forekomme i den lavteknologiske bygning. Målet er, at denne transformation respekterer bygningens iboende karakteristika og arkitektoniske integritet.

Visionen er at bruge den kulturelle arv som en identitetsskabende ramme for moderne liv, med det formål at forene fortiden med nutidens livsstil.

In