Land Rush Valby

Hvad ville du gøre for at skabe liv i et gammelt industriområde? Hvordan udnytter man, at to af Københavns største haller står tomme til næste år? Hvad bruger man et tomt område til i årene før og mens det bebygges? Grønttorvsgrunden i Valby skal udvikles til et nyt boligområde. Det er en 15-årig proces, og det er vigtigt at området ikke står stille i mellemtiden. Kom med din idé til, hvordan området kan bruges – af hvem og til hvad? 

 

Grønttorvet arial copy

“Land Rush eller Land run” 
Idéen om at udstykke et stort stykke land i mindre lodder, som folk kan ‘indtage’, kommer fra ‘det vilde vestens’ legendariske “Land runs”. Forudsat deltagerne brugte jorden og forbedrede det, kunne deltagerne så modtage rettigheden til jorden.

Det vil skabe grobund for fællesskab, naboskab, ejerskab – selvom det vil være på lånt tid Det vil skabe et sted hvor ideer kan få lov at spire. De bedst fungerende initiativer vil så efterfølgende kunne flyttes ud i området og allerede være veletablerede og integrerede i lokalsamfundet. Indgrebene struktureres i et simpelt system; griddet, for at gøre området let brugbart for alle.
Felterne er en fastholdelse af grønttorvets historie, de kan i den ønskede periode skabe aktivitet på grønttorvet hvor Valbys nye bydel skabes af de kommende borgere. Hvad skal disse felter så bruges til? Der er vel ingen grænser. Det vigtigste er, at det er lokale eller kommende beboere der skaber området. Og at der foreligger en tidsplan for hele griddet, så man ved hvor lang tid man kan råde over sit felt.
Disse aktiviteter vil skabe fundamentet for en alsidig og mangfoldig brug, samt udvikling af grønttorvsområdet. De vil kunne spredes som frø rundt i den nye bydel, når den står klar, hvor de så vil kunne blomstre op på ny.

Poster

Poster Diagram

In