View of the Wild

 

Zonen mellem rå by og vild natur

Naturpark Amager, der samler Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og kyststrækningen til Dragør, gør det attraktivt at være nærmeste nabo til de enorme, grønne og uspolerede arealer. Det er helt unikt at se så store og vilde naturværdier klods op og ned af en storby, som det er tilfældet på dette sted, og området er faktisk en af verdens største storbyparker, f.eks. ti gange så stor som Central Park i New York. 

Særligt for en bydel som Ørestad, der i sin fulde længde fra nord til syd har direkte adgang til Amager Fælled, har udviklingen af området stor betydning. Beboerne i bydelen kan leve både by- og naturlivet, ligesom Ørestads mange medarbejdere og studerende allerede er flittige brugere af begge dele. 
For at tiltrække endnu flere brugere til fælleden, vil der i fremtiden komme fokus på hele fælledens kantområder og overgangene, hvor byen møder naturen med henblik på at skabe endnu bedre muligheder for oplevelser i naturen og i byen.

 

observere

om handling, hvorved noget betragtes, iagttages, bemærkes; dels om selve handlingen: (gennem nogen tid) underkaste noget iagttagelse, for at overvaage, holde øje med det ell. (nu især) for at udforskedet, komme til klarhed over dets væsen olgn., dels (i alm. spr. nu hyppigst) om resultatet af iagttagelsen: opdage; bemærke; konstatere.

front_pic

Er det muligt at trække nysgerrigheden frem gennem arkitektur? Det handler om at fremhæve skønhedens tilstedeværelse, og

styrke fokus på naturoplevelser; samt nyde naturens stilhed gennem fokus på det vilde landskab og dens kontrast til det urbane byliv.Et observationstårn er et visuelt aspekt, som er med til at give alle som færdes i landskabet en større oplevelse. Det er en markering i landskabet, et blikfang, samt et udsigtspunkt.Det skaber en oplevelse på det særlige sted, overgangen mellem by og natur. Et observationstårn er et pejlemærke, et mål i landskabet, noget at opdage på en vandretur i naturen. Det giver en uforudset mulighed for at bevæge sig op og distancere sig fra landskabet og kigge mod horisonten.

situationsplan

 

Observationstårnet fremhæver kvaliteter der er i området. Som man bevæger sig op af trappen bliver man introduceret til forskellige oplevelser/ kig. Man går uden på tårnet langs den høje væg. Først kommer man til et repos der skyder sig ud over vandet, som er med til at skærpe fokus på åen og spejlingerne i vandet. Herefter bevæger man sig ind i tårnet i læ for vind og vejr og op af yderligere trapper hvor man så kommer ud til et kig på byen. Herfra går man ind igen og bevæger sig op hvor man kommer ud under åben himmel. Her er der fokus på naturen og sceneriet med koblingen med byen, mens man bevæger sig det sidste stykke op på det overdækkede plateau, hvor der er udsigt over hele amager fælled. Og man kan få sig et overblik. Og tid at være i nuet.
View of the Wild6

 

 

View of the Wild8

View of the Wild5

DCF 1.0View from the Wild