TORGHUSEN

En Ikon för Katrineholm

Arkitektoniska ikoner är tätt sammankopplade med en plats i tid och rum då det skapades en ny designestetik eller symbolik. Den modernistiska perioden exempelvis,representerade ett skifte, där formen skulle följa funktionen, där enkelhet i uttrycket ersatte komplexitet. Det var en era med kontroverser men som samtidigt skapade många byggnader som idag ses som ikoner.

Vad gör då en byggnad till en Ikon? Ett typiskt kännetecken är den distinkta kontrasten med sin omgivning, i form och/eller val av fasadmaterial, som drar uppmärksamheten till sig och bort från kontexten.

Dagens och morgondagens arkitektur är i motsättning till modernismens, mer riktad mot hela byggnadens form, samspelet med kontexten och det liv som levs i den och runt den. Den sneglar gärna bakåt i tiden och använder sig av gamla dagars idéer och motiv, för att på detta sätt skapa en mer hållbar framtid. Den plockar influenser både i tid och rum.

En ikon-byggnad anno 2014 är en byggnad som passar in i sin kontext men samtidigt också har förmågan att sticka ut. En byggnad som skapar goda ramar för användarna av den. En byggnad som gärna är sammansatt av fler delar som tillsammans skapar en helhet. En byggnad som är både och istället för det ena eller det andra.

 

poster

Vision

Visionen har varit att skapa just denna typ av arkitektonisk ikon. En byggnad som kan både och. En byggnad som famnar brett både i förhållande till sitt uttryck och i förhållande till sin kontext. En byggnad som framför allt skapar goda ramar för boende, näringsidkare och besökande. Den nya byggnaden på Stortorget i Katrineholm är därför utformad utifrån 5 överordnade tankar eller mål som tillsammans utgör ett starkt fundament i skapandet av en byggnad för morgondagen.

5 Mål

1.Att skapa en design som på ett varsamt sätt anpassar sig till området, men samtidigt har sitt eget uttryck och sin egen identitet.

2. Att skapa framtidens urbana bostäder, som ger fler kvalitéer än bara ett centralt läge och som samtidigt skapar goda ramar om livet, både i markplan och i bostäderna.

3. En byggnad som tillför något helt särskilt till Stortorget. Som hjälper torget att bli en central punkt i staden, som ramar in och skapar de nischer som annars saknas på här.

4. En byggnad som i sitt uttryck har blicken riktad mot framtiden men samtidigt sneglar bakåt, för att på så sätt göra framtiden bättre.

5. En hållbar byggnad som använder sig av moderna tekniker för att skapa ett fotavtryck som är så litet som möjligt.

view_vinter

1. Varsamt anpassad design med egen identitet.

Byggnadens utformning lånar motiv från gamla dagars byggnadstradition i form av en träbyggnad med ett markant enkelt gavelmotiv som vilar på ett robust stenfundament. Dessa motiv återfinns också i Katrineholm och i kontexten omkring Stortorget. Robusta fundament på nästan alla byggnader i centrum, gavelmotiv runt omkring torget och en fantastisk gammal träbyggnad i de gamla godshallarna på andra sidan Fabriksgatan. Byggnadens 1:a våningsplan utgörs av ett robust, stadigt fundament som i sitt uttryck och sitt materialval spelar samman med och blir en del av Stortorget, samtidigt som den efterliknar de robusta fundament som finns i svensk byggnadstradition och som återfinns på byggnaderna runt Stortorget. Ovanpå fundamentet, som utgörs av näringslokaler, vilar tre byggnader som i sitt enkla formspråk inter bara hämtar inspiration från svensk byggnadstradition men också från sin kontext, samtidigt som den tillför något nytt till Stortorget och Katrineholm. Genom att, på detta sätt, låna element från en svunnen tid och presenterade dem som en helhet, skapar designen ett eget uttryck och en klar och tydlig identitet och ikonvärde.

iso

2. Framtidens urbana bostäder

De tre byggnaderna som vilar ovanpå fundamentet är designade utifrån och in, med fokus på att alla lägenheter ska få tillgång till ljus från fler håll och samtidigt kunna få mer av den önskvärda kvällssolen in i lägenheten. Byggnadskroppen är delad i tre vilket skapar flera fördelar. dels kan varje byggnad utformas individuellt, men med samma grundplan och dels uppnås en större variation i bostäderna som i sin planlösning blir både poetiska och praktiska. Detta gör att de boende, alla kan njuta av kvällssolen från väst och komma nära på solnedgången över staden. Dessutom skapas en upphöjd, intim och lite undangömd gårdsmiljö mellan husen som ger extra kvalitéer till bostäderna, både i de privata ytorna för lägenheterna på 2:a våningen men också för de som bor högre upp, i form av en grön gårdsmiljö som utsikt.

Gårdsmiljöerna som skapas mellan byggnaderna får uttrycket av ett ängslandskap som till huvudsak består av olika gräsarter. På detta sätt skiftar den upphöjda ängen under årets lopp i karaktär och mellan olika färger och toner, vilket skapar ett nyanserade gårdsrum. Växterna arrangeras också så att deras höjd och rumskapande funktion ökar ut mot rummets kanter. Detta gör att den privata sfären för boende på 1:a våningen bibehålls.

facader

3. En byggnad som ger tillbaka

Genom att sträcka ut de tre byggnadernas fundament skapas inte bara ett intimt gårdsrum ovanpå, det ger dessutom Torget den balans som det så väl behöver. Fundamentet som i sitt uttryck är en del av Stortorget skapar en naturlig övergång mellan torget och byggnaden. Torget fortsätter in i, och upp på, byggnadens fasad. Fundamentet utformas dessutom med nischer som både anpassar sig entrépunkterna till torget från norr, och ger rumsliga pauser på det annars Stora torget. Välbehövliga rumsliga pauser som kan användas till uteserveringar om sommaren och som hjälper till med att dela upp torget i mindre bitar.

plan_type

4. Ett öga på framtiden och ett på historien

För att skapa en ikon för Katrineholm som kan överleva skiftande ideal, tar byggnaden fasta på en svensk byggnadstradition, med ett boningshus i trä ovanpå ett robust stenfundament, och omförtolkar den. Modern byggnadsteknik i både konstruktion och fasadbehandling gör byggnaden till en ikon som är förankrad i historien, nutiden och framtiden.

plan

5. Hållbarhet

Med åren har bättre byggnadstekniker gjort det möjligt att uppföra träbyggnader som är allt högre och som har ett allt större format. Att bostadsbyggnaderna består av trä inifrån och ut ger många fördelar. Det gör att byggnaderna kan produceras med ett lägre carbon footprint än andra material. Det skapar bättre inneklimat vilket ger byggnaden en längre levnadstid. Samtidigt har framsteg inom behandling av trä till fasader skapat möjligheten att etablera fasader som inte ska bytas ut så ofta som förr.

När trät är beskyddat av bläckkanter och droppnäsor åldras fasaden ojämnt och blir mer och mer grå med tiden. Detta är en del av mognadsprocessen för byggnaden och blir en del av byggnadens ornament. Fasaden gör byggnaden levande och gör att den åldras tillsammans med stadens befolkning.

Valet av ett robust stenmaterial som grå Bohusgranit till fundamentet gör att byggnadens nedre del kan stå mot slitage på ett bra sätt samtidigt som det också skapar ett gott inneklimat.

snit

Genom att snegla bakåt i tiden, ha blicken riktad mot framtiden och samtidigt ha en klar och tydlig konceptuell idé som anpassar sig till sin kontext blir TORGHUSEN till just till det landmärke och den ikon som Katrineholm och Stortorget behöver.

 


view_sommer

dia

Stortorget Katrineholm – Sverige

Åben konkurrence: 135 forslag – ikke præmieret

3000m2 Erhverv- og bolig -bebyggelse

Lavet i samarbejde med Karl Jonas Nyström

In