Tønder Rådhus - Udvidelse
[entry-title permalink="0"]
  •  Åben ide konkurrence – Skitse forslag
  • Tilbygning 3000 m2
  • 200 kontor arbejdspladser

Tønder Rådhus ligger i smukke omgivelser og er i kraft af sin placering overgang mellem by og marsk. Opgaven handler om at udnytte stedets potentialer fuldt ud, i spændingsfeltet mellem tradition og fremtid. Stedets rumlige potentialer og kulturarv bringes ind i en nutidig kontekst.Rådhusbygningen skal være et godt eksempel på bæredygtig arkitektur. med en helhedsorienteret tilgang, klart fokus og integreret energidesign.Tilbygningen skal danne rammerne for et moderne Rådhus og arbejdsplads i høj kvalitet.

Med den nye tilbygning får Tønder samlet sine administrative funktioner under et tag og det er derfor vigtig at der bliver udvidelsen bygges direkte sammen med det eksisterende byggeri. så det fungere som en helhed. Kontorarealer suppleres af sociale rum, og medarbejder skal nyde at bruge bygningen i dagligdagen

Bygninger skal fremstå som bindeled mellem natur og by og invitere nysgerrige til at kigge indenfor.

situationsplan

Situationsplan

fra-marskenFra marsken

I forslaget er der fokus på at skabe en bygning og en landskabsbearbejdning, der er i harmoni med sine omgivelser, men som samtidig står frem som en karakteristisk form i konteksten. Der er arbejdet med de historiske lag i omgivelserne og den nye bygning er nænsomt indpasset på grunden.

Bygningsvolumen fritholder facaden på den eksisterende bygning og åbner sig mod landskabet, men sammen definerer de et intimt gårdrum.

I den mere bynære kontekst langs museet, åbner bygningen sig og skaber visuel kontakt til landskabet gennem bygningen. Åbningen fungerer også som ankomst fra parkeringsarealerne.

 

snit_1-100Snit

ankomstAnkomst

front-rekreativt

Ankomst fra marsken
kontorStorrums kontor

Udvidelsen indeholder en moderne og udadvendt arbejdsplads, hvor kontorarealer suppleres af brede sociale gangarealer, hvor der er mulighed for små uformelle møder.Gangarealernes indbyggede sofanicher, afskærmer kontorerne og giver mulighed for ophold.Bygningens konstruktive robusthed skal også sikre fleksibilitet, forstået som muligheden for, at tekniske installationer, vægge og inventar kan flyttes, fjernes eller suppleres på en enkel og let måde. Dette gælder også vandrette føringsveje. Kontoret er indrettet med et overordnet grid hvilket sikre stor fleksiblitet


plan_1_200Plan
radhus-parkenPassagen fra offentlig sti

Den intime rådhuspark med frodigt grønt område, sørger for stemningsfulde rum med varierende åbenhed og udsyn. De cirkulære elementer som findes ved hovedindgangen, går igen i rådhusparken som landskabelige elementer til ophold. En græsbevokset vold bevæger sig over “passagen” og skaber en flydende overgang mellem rådhusparken og det åbne landskab.

Kantinen åbner sig ud i rådhusparken og på en dejlig dag er der mulighed for at nyde sin frokost i det fri på terrassen.

passagen

Passage

Bygningen kobler sig på det eksisterende rådhus flere steder, og opfattes som en sammenhængende bygning i det daglige arbejde. Kantine rummet fungerer som kobling mellem den eksisterende og den nye bygning, her fornemmer man den eksisterende bygning og den røde tegl.

Passagen skaber direkte adgang til tilbygningen fra hovedindgangen, og skaber en dynamisk sammenhæng mellem de to bygningskroppe.